OPTIMERA

Sjukvården i vårt land är bra men det är ett system som vill vårda när du råkar ut för en sjukdom eller liknande, inte förebygga sjukdomar.  Vill du vara steget före behöver du hitta andra vägar. Du måste själv vara påläst och följa utvecklingen som går snabbt, mycket snabbt och den accelererar.

I denna sektion tas upp den senaste forskningen kring hur du kan optimera ditt liv, välmående och livslängd.